top of page

Makipag-ugnayan sa amin

Maliit na Pagpupulong ng Grupo:

Tuwing Sabado (Ganap na Online)
 

Maynila, Pilipinas | 5 PM-7PM
Tokyo, Japan | 6 PM-8PM

Phnom Penh, Cambodia | 4 PM-6PM

Calgary, Canada | 3 AM-5AM

Chicago, USA | 4 AM-6AM
Bahrain | 12 PM-2PM


 

Makipag-ugnayan sa amin
Lokasyon sa online

Maynila, Pilipinas

bottom of page